Alkemade

Contactgegevens bestuur

Voorzitter

Els van der Meer

0172-786456

janelsvdmeer@gmail.com

 

Secretaris 

Corry Dobbe

071-3318880  

corry_dobbe@kpnmail.nl

 

Penningmeester

Lies Castelein

071-5018081  

lcastelijn@hotmail.com

 

Bestuursleden

Joke Pietersen

06-23040347

 

Activiteiten Commissie

Annie Dobbe

071-3312842

 

Anneke van Klink

06-15151227

 

Open Tuinen Commissie

Els van der Meer

071-3319922   

jth.vandermeer.2371ar@canaldigitaal.nl

 

Corry Dobbe

071-3318880   

corry_dobbe@kpnmail.nl

 

Lies Castelijn

0715018081   

lcastelijn@hotmail.com